كد مطلب : 64187  1397/12/01 : تاريخ
 

جلسات علنی شورای شهر کرج به عدد نود و سه رسید

  نودوسومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر کرج برگزار شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مرضیه جوانمرد
 1397/07/18-10:05 : تاريخ درج
©2011 www.KAMNANEWS.ir . All Rights Reserved