كد مطلب : 63302  1397/12/01 : تاريخ
 

هفتاد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرکرج در قاب تصویر

  هفتاد و سومین جلسه رسمی شورای شهر با موضوع انتخاب شهردار کرج برگزار شد.


                                                                                                                                                                              


 


مرضیه جوانمرد
 1397/04/20-09:16 : تاريخ درج
©2011 www.KAMNANEWS.ir . All Rights Reserved