كد مطلب : 63300  1397/12/01 : تاريخ
 

هفتادو سومین جلسه شورای شهر کرج؛
سریزدی انصراف داد

  مجید سریزدی شهردار منتخب شورای شهر کرج طی نامه ای استعفا خود را اعلام کرد، این نامه در هفتاد و سومین جلسه شورا توسط محمدحسین خلیلی اردکانی قرائت و از سوی اعضا پذیرفته شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، بعد از اعلام انصراف مجید سریزدی این انصراف به رای گذاشته شد و با هفت رای موافق، پذیرفته شد. 
 
هم اکنون اعضای شورا در حال بحث و بررسی برای گزینه های دیگر انتخاب شهردار هستند.
 
 
نازنین فرضی زاده
 1397/04/20-09:03 : تاريخ درج
©2011 www.KAMNANEWS.ir . All Rights Reserved