كد مطلب : 55484  1397/03/30 : تاريخ
 

به منظور ارتقاء همكاري هاي فرهنگي و مذهبي;
مديران شهري كرج با ائمه جماعات شهرداري اين كلانشهر ديدار كردند

  مديران شهري كرج با ائمه جماعات مناطق ١٢گانه و سازمان هاي تابعه شهرداري كرج ديدار كردند تا در راستاي تحقق برنامه هاي مشترك فرهنگي و مذهبي اين دستگاه براي پرسنل سياست هاي اجرايي راهبردي را اتخاذ كنند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مرضیه جوانمرد
 1395/10/20-16:22 : تاريخ درج
©2011 www.KAMNANEWS.ir . All Rights Reserved