كد مطلب : 52635  1397/02/04 : تاريخ
 

شماره تلفن های مدیریت شهری کرج

  شماره تلفن های مجموعه مدیریت شهری کرج به شرح ذیل است:نازنین فرضی زاده
 1395/05/17-11:12 : تاريخ درج
©2011 www.KAMNANEWS.ir . All Rights Reserved