1397/10/30

. يكشنبه

1/20/2019
کد مطلب : 63584
تاریخ ثبت : 1397/05/15-10:37

رسیدن به درآمدهای پایدار امری ضروری است

سرپرست منطقه 7 شهرداری کرج برگزاری جلسات کمیته درآمدی را راهی به سوی ساماندهی و بهبود نحوه وصول منابع پایدارِ درآمدی دانست.
به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، امیر حسین کاظمینی شهرداری را نهادی خود کفا دانست که هزینه های جاری جهت ارایه خدمات عمرانی و شهری را از طریق منابع داخلی و خارجی خود تامین می کنند.
 
وی افزود: تشکیل جلساتی مستمر و پیگیری هر چه بیشتر وضعیت مطالبات با هدف ارتقا درآمدزایی منطقه و ایجاد درآمدهای پایدار امری ضروری است. 
 
 این مسئول افزود: در ميان بخش هاى مختلف مديريت شهرى، تامين منابع مالى و درآمدى شهردارى ها اهميت ويژه اى دارد زيرا از یک سو كسب درآمد شهردارى ها تاثير عمده اى در ارایه خدمات به شــهروندان دارد و از سوى ديگر فقدان درآمد كافى نه تنها ســبب عدم ايجاد خدمات ضرورى در شهر می شود بلكه اساســا اجراى تمامى طرح ها و برنامه هاى شــهرى را با مشــكل روبرو خواهد ساخت.
 
 وی همچنین نحوه بررسی پرونده های در دست اقدام واحد ها را در الویت بندی مطالبات بر حسب زمان و تاریخ از راه های رسیدن سریع تر به مطالبات دانسته و گفت : باید در نحوه تامین منابع و رفع مشکلات منطقه همگی با هم و با تبادل نظر و کمک به یکدیگر تلاش کنیم.
 
بر پایه این گزارش، اعضای کمیته در این جلسه ضمن ارایه عملکرد به بررسی وضعیت درآمد منطقه پرداخته و پیشنهادات خود را در زمینه افزایش درآمد در سال جاری اعلام کردند.


سعیده سرحدی


تعداد دفعات مشاهده شده : 386
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید

آخرین مطالب

----------
انتشار مطالب با ذكر منبع ( پایگاه خبری مدیریت شهری كرج ) بلامانع است.