1397/10/30

. يكشنبه

1/20/2019
کد مطلب : 63561
تاریخ ثبت : 1397/05/13-11:20

اقدامات بالینی و عملیات بِه زراعی برای درختان کهنسال کرج انجام شد

شناسایی درختان کهنسال مناطق شهرداری کرج و انجام عملیات حفاظت از آن ها در دستور کار سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری کرج قرار دارد.
پیمان بضاعتی پور در گفت و گو با پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، اظهار داشت: با توجه به اهمیت افزایش طول عمر درختان کهنسال و کاهش مخاطرات آن ها از جمله خشک شدن و شکستن شاخه ها این سازمان را بر آن داشت تا ضمن تهیه آمار کامل از این دسته از درختان، عملیات بِه زراعی و حفاظت از آنها در دستور کار خود قرار دهد.

این مسول افزود: با توجه به گسترش مهاجرت و توسعه شهر نشینی، بسیاری از درختان کهنسال در معابر بافت سنتی قرار گرفته و امکان برخورد خودروها و آسیب های شهری برایشان وجود دارد که با گذشت زمان می تواند این درختان را از بین ببرد، لذا با اهمیت این موضوع و در راستای حفاظت از درختان قدیمی شهر این عملیات انجام شد.

سرپرست سازمان سیما، منظر ادامه کرد: در این طرح طوقه درختان کهنسال با انجام عملیات اصلاح آسفالت، بتن و اجزای سختی که مانع از نفوذ مناسب آب و تبادل گازها می شد آزاد سازی شد که این اقدام  کمک قابل توجهی به رشد و توسعه ریشه درختان است.

بضاعتی پور تصدیح کرد: از دیگر اقدامات صورت گرفته در این طرح می توان به بررسی پوسیدگی، هرس و حذف شاخه های خشک تنه جوش و پاجوش در جهت کاهش خطرات ناشی از سقوط درختان و مهار آن ها، و آزاد سازی طوقه از حصار سیمان و آسفالت و نصب دور درختی و ایجاد آبخور مناسب اشاره کرد. نازنین فرضی زاده

سیما منظر فضای سبز شهری شهرداری کرج
تعداد دفعات مشاهده شده : 350
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید

آخرین مطالب

----------
انتشار مطالب با ذكر منبع ( پایگاه خبری مدیریت شهری كرج ) بلامانع است.