1397/11/27

. شنبه

2/16/2019
کد مطلب : 58903
تاریخ ثبت : 1396/05/26-09:23

ترازنامه مالی شورای اسلامی شهر کرج تشریح شد

از سوی شورای اسلامی شهر کرج، ترازنامه مالی این نهاد نظارتی در سالهای 93 و 94 برای اطلاع عموم شهروندان اعلام شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری کرج در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر، ترازنامه مالی شورای اسلامی شهر کرج جهت اطلاع عمومی به شرح ذیل اعلام شده است:

دارایی ها:


دارایی های جاری:

موجودی نقد  1925974059 ریال در تاریخ 29 اسفند ماه سال 93

موجودی نقدی 694160 ریال در تاریخ 29 اسفند ماه سال 94

سایر حسابها و اسناد دریافتی  8744000    ریال در تاریخ 29 اسفند ماه سال 94  

جمع دارایی های جاری:

2013414059 ریال در تاریخ 29 اسفند ماه سال 93

694160 ریال در تاریخ 29 اسفند ماه سال 94

دارایی های ثابت مشهود در پایان اسفند ماه سالهای 93 و 94 صفر ریال است.

جمع دارایی های غیر مجاز در پایان اسفند ماه سالهای 93 و 94 صفر ریال است.

بدهی های جاری:

سایر حسابها واسناد پرداختی به مبلغ   5385500 ریال در تاریخ 29 اسفند ماه سال 93

سایر حسابها واسناد پرداختی به مبلغ  21439407 ریال در تاریخ 29 اسفند ماه سال 94

جمع بدهی های جاری در 29 اسفند ماه سال  93 مبلغ 5385500 ریال است.

جمع بدهی های جاری در 29 اسفند ماه سال 94 به مبلغ  21439407 ریال است.

جمع بدهی های غیر جاری در اسفند ماه سالهای 93 و 94 صفر ریال است.


حقوق ارزش ویژه:

مازاد در 29 اسفند ماه سال 93 به مبلغ 2008028559 ریال است.

مازاد در 29 اسفند ماه سال 94 به مبلغ 20745247 ریال است.

جمع ارزش ویژه در 29 اسفند ماه سال 93 به مبلغ 2008028559 ریال است.

جمع ارزش ویژه در 29 اسفند ماه سال 94 به مبلغ 20745247 ریال است.

جمع بدهی ها و ارزش ویژه در 29 اسفند ماه سال 93 به مبلغ 2013414059 ریال است.

جمع بدهی ها و ارزش ویژه در 29 اسفند ماه سال 94 به مبلغ 694160 ریال است.

 

بنفشه سادات آقایی

ترازنامه مالی شورای شهر کرج
تعداد دفعات مشاهده شده : 685
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید

آخرین مطالب

----------
انتشار مطالب با ذكر منبع ( پایگاه خبری مدیریت شهری كرج ) بلامانع است.