1397/03/06

. يكشنبه

5/27/2018
کد مطلب : 55534
تاریخ ثبت : 1395/10/23-13:28
به منظور به کارگیری شرکت مشاور (تسهیل گر)؛
سازمان عمران کرج فراخوان دفاتر خدمات تسهیل گری نوسازی را منتشر کرد

معاون بهسازی و نوسازی سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج از اعلام آگهی فراخوان به منظور بکار گیری شرکت مشاور(تسهیل گر) دفاتر خدمات تسهیل گری نوسازی در ماه آتی خبر داد.
مهدی فیروزبخت در گفتگو با پایگاه خبری مدیریت شهری کرج با اعلام این خبر افزود: پس از تهیه و تنظیم شرح خدمات دفاتر تسهیل گری نوسازی در سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج و پیرو تاییدیه آن از سوی معاونت معماری و شهرسازی شهرداری کرج و تصویب آن توسط اعضای کمیته راهبری دفاتر تسهیل گری نوسازی، مقرر شد طی چند روز آینده، فراخوانی به منظور به کارگیری شرکت مشاور دفاتر خدمات نوسازی اعلام شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع، مقرر شده است که انتخاب مشاور و تشریفات قانونی آن مطابق دستور العمل ابلاغی وزارت کشور و ضوابط مندرج در مصوبه تأسیس دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محلات بافت فرسوده شهر کرج (مطابق تصویر زیر) از طریق امور قراردادهای شهرداری مرکز کرج اعلام شود.


شایان ذکر است؛ پیرو اخباری که از این حوزه منتشر شده است، منطقه مصباح کرج به علت قدمت و مستقر بودن در هسته مرکزی شهر کرج به منظور جانمایی نخستین دفتر تسهیل گری خدمات نوسازی برگزیده شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: امید است با راه اندازی این دفاتر پس از انتخاب مشاور طرح مذکور، شاهد روند نوسازی در مناطق دارای بافت فرسوده شهری کرج باشیم.
نازنین فرضی زاده

فراخوان بافت فرسوده نوسازی شهرداری کرج
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید

آخرین مطالب

----------
انتشار مطالب با ذكر منبع ( پایگاه خبری مدیریت شهری كرج ) بلامانع است.