1397/02/03

. دوشنبه

4/23/2018
کد مطلب : 55022
تاریخ ثبت : 1395/09/30-11:21

اهمیت و نقش شوراها در ساختارهای اجتماعی

اهمیت و نقش شوراها در ساختارهای اجتماعی بویژه در مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با توجه به تاکیدی که در منابع اسلامی از یک سو و ملاحظه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر و کارآمدی آن در نهادهای اجتماعی بر کسی پوشیده نیست.
پایگاه خبری مدیریت شهری کرج- اهمیت و نقش شوراها در ساختارهای اجتماعی بویژه در مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با توجه به تاکیدی که در منابع اسلامی از یک سو و ملاحظه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر و کارآمدی آن در نهادهای اجتماعی بر کسی پوشیده نیست.
 
استفاده از سیستم مدیریتی و نظارت دقیق در برنامه ریزی شهری می تواند راه گشای بسیاری از مسائل موجود در این عرصه باشد.
 
شوراها به عنوان یک نهاد نوپا با هدف سازماندهی و برنامه ریزی، نظارت و بالابردن سطح کیفی و کمی در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و  سیاسی و ارتقا آنها و بهره وری با هزینه کمتر پا به عرصه وجود نهاده است. البته بهبود این روند به صورت مطلوب وقتی می تواند مثمر ثمر واقع شود که شوراها علاوه بر اتکا به قوانین موجود، در امر توسعه شهری و مدیریت بهینه و ارتباط تنگاتنگ با بافتهای مختلف شهر، در رفع موانع و مشکلات موجود در عرصه های مختلف شهری بکوشند.
 
بررسی مشکلات و موانع موجود در عرصه های مختلف شهری از طرف شوراها که بعنوان سیستم مدیریتی ( تا حدود ) و نظارت بر کارآمد بودن امور اجرایی (شهرداری ها ) می تواند زمینه های توسعه شهری به لحاظ ساختار فیزیکی و غیر فیزیکی شهرها را بهبود بخشد.
 
شوراها و شهرداری ها بايد يك شناخت كلی از منطقه خود داشته باشند، يعنی مبنای برنامه توسعه ای، شناخت است. پس مسئولان بايد يك شناخت دقيق از قابليت های طبيعی، بناهای تاريخی، مكانهای فرهنگی و ويژگی های منحصر به فرد منطقه از ساير لحاظ داشته باشند.
 
مشورت با مردم در مسائل مختلف زندگی و جامعه باعث رسيدن به راحل های بهتر ودقيق تر و جلوگيری از اشتباهات می باشد. مردم در جريان زندگی اجتماعی خود فرصت های زيادی برای پيدا كردن راه حل های مختلف درحل مسائل می يابند و اطلاعات گرانبهايی را از كارهای اجتماعی وامور مختلف زندگی بدست می آورند كه مجموعه اين اطلاعات و راه حلهای مختلف و تجربياتی است كه ديگران در طول زندگی خود بدست می آورند.
 
 
مصطفی سعیدی سیرائی- دبیر شورای اسلامی شهر کرج

زهرا قاسمی

اهمیت نقش شوراها ساختارهای اجتماعی
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید

آخرین مطالب

















----------
انتشار مطالب با ذكر منبع ( پایگاه خبری مدیریت شهری كرج ) بلامانع است.