1397/03/30

. چهارشنبه

6/20/2018
کد مطلب : 55007
تاریخ ثبت : 1395/09/30-09:09

نوسازی پايدار بافت های شهری با شناخت و توجه به ساختار اجتماعی محقق می شود

شهرها در فرآيند شهرنشینی به مرحله اي از رشد مي رسند كه نياز به تجديد كالبد و نوسازي پيدا مي كنند و اين مرحله كه به آن مي توان مرحله تكوين بافت هاي فرسوده ي شهري نیز گفت در واقع بخشي از محيط شهري است كه قابليت زندگي در چنين بافت هايي از جنبه هاي مختلف كالبدي، ساختاري، اجتماعي و محيطي با شرايط و نيازهاي زندگي كنوني مطابقت ندارد و با عنوان بافت هاي فرسوده شهري شناخته مي شوند.
به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، چنين بافت هايي كه تقريباً در اكثر شهرها وجود دارد نياز مبرم به برنامه ريزي جهت بهبود وضعيت كنوني خود دارند.

چنين محالاتي كه در اثر گذشت زمان دچار فرسودگی می شوند همچنین به دليل شرايط نامناسب براي زندگي و عدم برنامه ريزي صحيح به تدريج با مشكل مهاجرت ساكنان اصيل و قديمي و ورود مهاجراني با روحيه ي جديد در این مناطق مواجه هستیم این امر باعث افزايش مشكلات جهت برنامه ريزي بهينه در راستای بهبود ساختارهای شهری می شوند.
 
بی شک محيط شهري موفق محيطي است كه استعدادها را پرورش دهد و آنها را در راستای تحقق اهداف جذب کند، شهري كه مولد تحقيق و پژوهش بوده و قادر است بخش هاي جديدي را به ابعاد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مديريتي شهر بيفزايد و فرصت هاي جديدي را بدين شكل براي شهر ها در مقياس ملي و فراملي ايجاد كند.
 
نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج  در خصوص لزوم نوسازی پايدار بافت های شهری اظهار داشت: این مهم باید با شناخت و توجه به ساختار اجتماعی محقق شود و در برنامه ریزی برای احیای بافت های فرسوده شهری باید به مسائل فرهنگی و اقتصادی ساکنان بافت های فرسوده دقت شود.


 

این مسئول، اجرای پروژه های احیای بافت های قدیمی شهر را موجب ارتقاء کیفی ساختارهای شهری دانست و افزود: مجموعه مدیریت شهری کرج اهتمام ویژه ای برای انجام این مهم دارد.

علی بخشی تاکید کرد: به هر اندازه که طرح احیای بافت های قدیمی در راستای رعایت مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انجام گیرد به همان اندازه موفقیت اجرای طرح تضمین می شود.

وی همچنین گفت: علاوه بر این مهم رویکرد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در بازیابی و نوسازی بافت های قدیمی شهری، زمینه را برای مشارکت بهینه مالکان همچنین بخش خصوصی فراهم می کند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج با تاکید بر اینکه بهسازی و نوسازی فضاهای با ارزش شهری در دستور کار برنامه ریزان شهری قرار گیرد اظهار داشت: افزايش بی‌رويه جمعيت به دلیل استقبال و گرایش افراد برای زندگی شهرنشینی است که در شکل گیری بافت های فرسوده شهری نقش دارد.

وی با بیان اینکه فضاهای شهری سرمایه های اصلی شهر هستند، گفت: با توسعه پایدار این فضا و ساختارهای شهری می توان گام های موثری در گسترش منطقی جغرافیای شهری برداشت.

این مسئول با بیان اینکه، مسأله فضا و توسعه پايدار فضاهای شهری امری بسیار مهم است، عنوان کرد: در این خصوص برنامه ریزان و مدیران شهری توجه خود را به احیای بافت های فرسوده به عنوان معضلی که ناشی از رشد ناهمگون جمعیت شهری است معطوف کرده اند.

محمد علی بخشی با تاکید بر استفاده بهینه از فضاهای مطلوب شهری، عنوان کرد: اجرای طرح احیای بافت های قدیمی و فرسوده به صورت گسترده می تواند بطور کارآمد و شایسته ای توسعه پايدار فضا و ساختار شهری را فراهم آورد.

 
رویا منیری

بافت فرسوده توسعه پایدار علی بخشی
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید

آخرین مطالب

----------
انتشار مطالب با ذكر منبع ( پایگاه خبری مدیریت شهری كرج ) بلامانع است.