LastNextصفحه 1 از 205PrevFirst
1396/02/26-11:15
پروژه های عمرانی با هدف تامین نیازهای به حق شهروندان اجرا می شوند
1396/02/24-08:41
اجرای طرح های رفاهی با مشارکت شهروندان تحقق پذیر است
1396/02/23-11:13
مدیریت شهری و شوراي شهر کارآمد پیش نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی است
1396/02/23-11:03
دیدار شهروندان با شهرداران مناطق زمینه ساز تدوین برنامه های ساختاری است
1396/02/20-09:08
لزوم نگاه ویژه به اجرای طرح ساماندهی دستفروشان / دست فروشی جرم نیست
1396/02/20-11:13
کرج نیازمند برنامه ریزی در زمینه اقدامات زود بازده ترافیکی است
1396/02/20-08:24
فضاهای سبز شاخصی برای ارتقای کیفیت زندگی و توسعه جامعه محسوب می شوند
1396/02/20-08:21
تکدی گری منشاء معضلات اجتماعی است/لزوم آمادگی افکار عمومی برای عدم کمک به متکدیان حرفه‌ای
1396/02/20-08:06
توزیع عادلانه امکانات، عدالت اجتماعی را در پی خواهد داشت
1396/02/20-08:56
راه اندازی خط BRT در کلانشهر کرج از مهمترین نیازهای بخش حمل و نقل است
1396/02/15-11:16
شناسایی مشکلات، کلید رسیدن به توسعه شهری است
1396/02/18-09:54
امکانات و فضاهای شهری برای استفاده معلولان مناسب سازی شوند
1396/02/18-09:28
انضباط شهری مولفه مهمی برای تحقق ایده آل های زندگی شهروندی است
1396/02/18-10:18
جوانان سرمایه های ماندگار یک ملت هستند
1396/02/18-10:52
جوانان سرمایه های اجتماعی و محور حرکت جامعه به سوی توسعه پایدار هستند
1396/02/18-10:44
مشارکت جوانان در برنامه های مدیریت شهری مشارکتی محوری و کارآمد است
1396/02/18-10:20
نقش جوانان در تقویت رویکرد مشارکت محوری موثر است
1396/02/17-10:22
جشن های اعیاد شعبانیه فرصت مناسبی برای تبیین اهمیت فرهنگ مهدویت است
1396/02/17-10:18
زیرساخت های عمرانی در کرج مناسب سازی شوند/لزوم بومی بودن کارشناسان و طراحان
1396/02/16-10:52
تکریم ارباب رجوع، سرلوحه فعالیت های شهرداری قرار گیرد
LastNextصفحه 1 از 205PrevFirst
  
----------
انتشار مطالب با ذكر منبع ( پایگاه خبری مدیریت شهری كرج ) بلامانع است.